Instagram Facebook EN
cena: 0 Kč za: 0 ks Přihlášení Košík

Šperky

VyhledáváníNejvyšší kvalita šperků

Stříbro, které používáme k výrobě našich produktů - šperky ze Swarovski Elements, je ryzosti 925/1000 a má tu nejvyšší kvalitu. Toto italské stříbro prošlo rhodiovou povrchovou úpravou, která stříbru zaručí vyšší lesk a brání jeho zčernání.

Certifikát pravosti

Součástí každého šperku, při jehož výrobě byly použity komponenty Swarovski Elements, obsahuje certifikát "SWAROVSKI ELEMENTS", který je zárukou původu komponentů. Každý šperk kromě toho obsahuje certifikát naší společnosti BOHEMIA JEWELRY, jakožto výrobce. Více o certifikátu Swarovski Elements.

- Odkazy

Pravidla nakládání s osobními údaji Bohemia Jewelry s.r.o.

www.bohemiajewelry.cz

1. Informace o Bohemia Jewelry s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Bohemia Jewelry s.r.o., IČO: 63983940, se sídlem Ke Stírce 1766/5, Praha 8, PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 40128 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen BJ) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.bohemiajewelry.cz (dále jen webové stránky-), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen -uživatel-) a zákazníků Bohemia Jewelry s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen -zákazník-).

1.2. BJ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. BJ jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Gabriela Bílková, poverenec@bohemiajewelry.cz, 222 326 251.

2. Jaké údaje zpracováváme-

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V BJ zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.bohemiajewelry.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte BJ také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. BJ nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme-

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi BJ a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže BJ vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům BJ formou obchodních sdělení využívá BJ především e mailovou adresu, příležitostně může využít i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů BJ v podobě omezeného přímého marketingu. BJ tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na BJ zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas BJ udělujete v průběhu registrace na www.bohemiajewelry.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů BJ.

Vezměte prosím na vědomí, že registraci na BJ mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem BJ do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci BJ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u BJ na e-mailové adrese poverenec@bohemiajewelry.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům-

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány BJ a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s BJ.

5.2. BJ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro BJ pro účely a způsobem, které BJ stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které BJ využívá, patří:

 • přepravní společnosti - Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme-

6.1. BJ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona BJ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté BJ požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí BJ pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na BJ vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva-

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na BJ a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které BJ zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo BJ. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli BJ, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám BJ potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může BJ správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že BJ zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již BJ nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek BJ Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od BJ k jinému subjektu, kdy BJ předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

 

7.2. Dále mohou zákazníci BJ vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě BJ neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností BJ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Bezpečnost

8.1. BJ dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). BJ klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany BJ pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na BJ e-mailem na adresu poverenec@bohemiajewelry.cz nebo na telefonním čísle 222 326 251.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018.(c) 1992 - 2024 BOHEMIA JEWELRY
originální šperky ze Swarovski Elements
puncovní značky | Pravidla nakládání s osobními údaji